Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

2Κ/2019 Αποτελέσματα
23 Αυγούστου 2019

2Κ/2019 Αποτελέσματα

Με σημερινή του ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, ο ΑΣΕΠ ζητά από 491 υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ, να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στην Αρχή προκειμένου να αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει στις 26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Βρείτε εδώ τις σχετικές λίστες του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι οι φάκελοι πρέπει να είναι πλήρεις, τόσο ως προς την αίτηση, τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα και να υποβληθούν εμπρόθεσμα, με ρητή ποινή τον αποκλεισμό από την διαδιακασία.

Αριστείδης Οντούλης

Αριστείδης Οντούλης
Λογιστής

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία