Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Τηλεργασία στον Ιδιωτικό Τομέα
24 Σεπτεμβρίου 2020

Τηλεργασία στον Ιδιωτικό Τομέα

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4727/2020 που αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ο νόμος ωστόσο στο άρθρο στο άρθρο 235 αναφέρει διατάξεις για την υποχρεωτική τηλεργασία και το ωράριο εργασίας σχετικά με την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων. Στην παρούσα φάση, η διάταξη αυτή, αγγίζει την περιοχή της Αττικής και σκοπό έχει την αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού.

Το κείμενο του νόμου λοιπόν αναφέρει ως εξής:

  • Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Πρέπει εντός 24 ωρών, να γίνουν οι αντίστοιχες γνωστοποιήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ, ενώ το πρόστιμο για τους εργοδότες που δε θα συμμορφωθούν είναι €3.000,00 σε περίπτωση που σε έλεγχο δεν διαπιστωθεί το σχετικό όριο. Δεν αναφέρεται στο κείμενο του νόμου όμως το πώς διαπιστώνεται η δυνατότητα του εργοδότη να παράσχει τη δυνατότητα της τηλεργασίας.

Πρακτικό μένει και το ερώτημα για το κόστος αυτής της δυνατότητας. Το κόστος για να λειτουργήσει η εργασία από το σπίτι μπορεί να είναι μία επένδυση ύψους 3.000,00€, ενώ σημαντικό είναι και το αυξημένο κόστος του λογαριασμού τηλεπικοινωνιών. Το κόστος αυτό δεν αναμένεται να επιδοτηθεί ευθέως από τον κρατικό μηχανισμό. Φυσικά σε άλλες περιπτώσεις, η εργασία από το σπίτι είναι πιο εύκολη υπόθεση, κυρίως όμως πρόκειται για παροχή υπηρεσιών. Ο τομέας του εμπορίου σίγουρα θα χρειαστεί να επιμερίσει το προσωπικό σε αυτούς που μπορούν να εργαστούν απομακρυσμένα και σε αυτούς που θα πρέπει παραστούν στον χώρο εργασίας.

  • Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Και αυτό το σημείο στόχο έχει την αποφυγή συνωστισμού. Ωστόσο παραμένει στην ευθύνη του εργοδότη να επιμερίσει το προσωπικό του και τον τρόπο άφιξης αυτών στον χώρο εργασίας.

  • Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Αυτά αναφέρει το άρθρο 235 του νόμου που ψηφίστηκε και φυσικά κοιτάζουμε όλοι  με αυξημένο ενδιαφέρον την πορεία και την επιτυχία του. Μείωση των κρουσμάτων του κορονοϊού, εύλογα κανείς υποθέτει πως θα σημάνει γενίκευση εφαρμογής του μέτρου σε όλη την επικράτεια. Αυτό φυσικά με τη σειρά του σημαίνει πολλά για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την αλλαγή στα εργασιακά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

 

Αριστείδης Οντούλης

Αριστείδης Οντούλης
Λογιστής Ά τάξης

Σχετικά Νόμος: 4727/2020

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία