Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

“Ανάσα” στις Θεσσαλικές επιχειρήσεις
8 Οκτωβρίου 2020

“Ανάσα” στις Θεσσαλικές επιχειρήσεις

“Ανάσα” στις Θεσσαλικές επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του Covid-19 και των συνεπειών του lockdown.

Ανάσα είναι η ονομασία του Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Πρόκειται για τη νέα Δράση, η οποία ακολουθώντας τα αντίστοιχα Περιφερειακά Προγράμματα όπως της Κεντρικής Μακεδονίας, θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην δράση, πρέπει να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2019.
  • Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000 και μέγιστο τα €50.000. Σημαντικό σημείο είναι πως το εν λόγω κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Οκτωβρίου και  ώρα 13:00 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και ώρα 15:00

Λοιπά Ενδιαφέροντα Σημεία

  • Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο πλην της φορολογικής δήλωσης. Η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας χωρίς την μεσολάβηση Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.
  • Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των ΚΑΔ, εκτός από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Όλοι οι ΚΑΔ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.
  • Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 4584 και κωδικό 097ΚΕ.
  • Δαπάνες πρώτων υλών ή και αγορές εμπορευμάτων αναμένεται να είναι επιλέξιμες δαπάνες επίσης, κάτι που οι συνήθεις δράσεις επιχορηγήσεων δεν επιτρέπουν.

Δείτε εδώ την Δήλωση σχετικά με το Πρόγραμμα Ανάσα.

 

Αριστείδης Οντούλης

Αριστείδης Οντούλης
Λογιστής Ά τάξης

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία