Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

ΕΣΠΑ για Γυμναστήρια & Παιδότοπους
29 Μαΐου 2021

ΕΣΠΑ για Γυμναστήρια & Παιδότοπους

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την δράση του ΕΣΠΑ που στοχεύει στα γυμναστήρια και τους παιδότοπους.

Προκηρύχθηκε την Πέμπτη 27/05/2021 η δράση του ΕΣΠΑ που θα χορηγήσει σε γυμναστήρια και παιδότοπους κεφάλαιο κίνησης. Τα γυμναστήρια έχουν πληγεί σημαντικά και έχουν την μικρότερη περίοδο λειτουργίας από τον Μάρτιο του 2020 οπότε και τα lockdown γίνανε μέρος της πραγματικότητας μας. Οι τοπικές δράσεις από τις Περιφέρειες, όπως το πρόγραμμα Ανάσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όμως ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων απορροφήθηκε από ξενοδοχεία και  εν γένει από επιχειρήσεις που όχι μόνο είχανε μεγάλη μείωση τζίρ0υ, αλλά και αρκετό προσωπικό. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που λειτουργούν στο κλάδο των γυμναστηρίων κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με λίγο προσωπικό έχοντας σημαντικό μειονέκτημα. Έτσι η εν λόγω δράση, αποτελεί μια δεύτερη ευκαιρία για πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια κίνησης.

Ποιους αφορά

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Ύψος Επιχορήγησης

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Το ποσό θα προκύψει από κωδικούς του εντύπου Ε3 του 2019 και θα εφαρμοστεί περιορισμός ίσο με το 25% του αθροίσματος των κονδυλίων που προκύπτει από τα εν λόγω πεδία.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 18.000,00€ ανά επιχείρηση.

H Δράση είναι μη επιστρεπτέα, ακατάσχετη και αφορολόγητη επιχορήγηση, σε μορφή Κεφαλαίου Κίνησης

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ
 • δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)
 • δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 • αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 • μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Διάρκεια Υλοποίησης Δράσης

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση αξιολόγηση της επιχείρησης σας, υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού καθώς για την ανάθεση της αίτησης ένταξης στη δράση.

Αριστείδης Οντούλης

 

Αριστείδης Οντούλης Λογιστής Ά τάξης

 

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία