Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Διαγωνισμοί
9 Οκτωβρίου 2018
Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης

Ο Δήμος Λαρισαίων προκήρυξε διαγωνισμό για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του σε γραφική ύλη, φωτοτυπίες, αναλωσων Η/Υ κλπ. Ο διαγωνισμός έχει συνολικό ύψος €226.888,12, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Οι υποβάλοντες προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν ως εγγύηση το 2%[…]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία