Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Tο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων και γενικότερα της συνολικής εμφάνισης και διάρθρωσης αυτού αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.isologismos.eu ανήκει στον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ, που εδρεύει στην οδό Παπακυριαζή, αρ. 31, στον 3ο όροφο, στη Λάρισα, στην Ελλάδα. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών τους μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ και προστατεύονται από τους ελληνικούς και κοινοτικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

3. Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δε φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από χρήστες/επισκέπτες αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς το χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου.

4. Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή και σημασία τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών και για το λόγο αυτό έχει συμμορφωθεί και θα συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR). Εφαρμόζει πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διαφυλάττει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών.

5. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση του διαδικτυακού τόπου και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες/επισκέπτες με τον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή του και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά του. Δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία εάν δεν διασφαλίζεται η προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

6. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την δυνατότητα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του και πρόσβαση σε αυτά, ενώ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα τροποποίησης αυτών ή εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και της μεταφοράς ή της διαγραφή τους.

7. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών, αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με την αποστολή e-mail στην κάτωθι διεύθυνση: info@isologismos.eu.

8. Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) από τον διαδικτυακό τόπο www.isologismos.eu είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας και μπορεί να γίνει με την εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη στον άνω διαδικτυακό τόπο, (εφεξής συνδρομητής). Για την εγγραφή του συνδρομητή στη λίστα παραληπτών (mailing lists) ζητείται μόνο μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή (opt-in, opt-out).

9. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών της υπηρεσίας newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή πληροφοριών όπως οικονομικά νέα, λογιστικά νέα, άρθρα και νομοθεσία και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το e-mail του διαγράφεται οριστικά. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το σύνδεσμο (link) για την ολοκλήρωση της διαγραφής του παραλήπτη παρέχονται εντός του e-mail με το οποίο αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο. Εναλλακτικά μπορείτε να διαγραφείτε από τις λίστες παραληπτών ΕΔΩ.

10. Οι λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

11. Η φόρμα επικοινωνίας, που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο www.isologismos.eu χρησιμοποιείται για θέματα επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη με τον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ. Όλα τα στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, θέμα, μήνυμα) που κοινοποιούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας χρησιμοποιούνται μόνο για την ολοκλήρωση του λόγου επικοινωνίας. Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της φόρμας αυτής.

12. Ο διαδικτυακός τόπος www.isologismos.eu ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών τους τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ιδιοκτήτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση.

13. Για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιούνται μικρά αρχεία δεδομένων, τα λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ο διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη ή στην κινητή του συσκευή όταν τον επισκέπτεται. Με τον τρόπο αυτό, ο διαδικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις του για ένα χρονικό διάστημα κι έτσι δε χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που τον επισκέπτεται ή φυλλομετρεί τις σελίδες του. Η ενεργοποίηση των cookies είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να τα διαγράψει, ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνει ορισμένα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν προσωπικά το χρήστη/επισκέπτη.

14. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.isologismos.eu πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και του ιδίου του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ.

15. Ο διαδικτυακός τόπος www.isologismos.eu ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

16. Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

17. Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.isologismos.eu, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του κάθε διαδικτυακού του τόπου.

18. Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου, ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.isologismos.eu. Επίσης, ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΝΤΟΥΛΗΣ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

19. Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.isologismos.eu προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον κάθε διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

20. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ και του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας www.isologismos.eu και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους όρους χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΝΤΟΥΛΗ των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από αυτά.

21. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία, αρμόδια ορίζονται τα καθ΄ ύλη δικαστήρια της Λάρισας.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία