Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Χρήσιμα Αρχεία

Πρότυπο Καταστατικού ΙΚΕ

Πρόκειται για ένα πρότυπο καταστατικού εταιρίας ΙΚΕ με εισφορές κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές αλλά και εγγυτητικές.

Συστήνεται η χρήση του μετά από τροποποίηση των παραγράφων που δεν επιθυμείτε.

Έντυπο M2

Το έντυπο όπως διατίθεται από την ΓΓΠΣ.

Έντυπο για την χορήγηση Α.Φ.Μ. αλλά και για την περίπτωση αλλαγής προσωπικών στοιχείων όπως η διευθυνση, αλλαγής ταυτότητας και συμπληρωματικών στοιχείων όπως η ημερομηνία γέννησης για ηλικιωμένους.

Υπεύθυνη Δήλωση

Το έντυπο όπως διατίθεται από την ΓΓΠΣ.

Χρησιμοποιείται για εξουσιοδοτήσεις αλλά και σε πολλές άλλες χρήσεις συχνά σε Δ.Ο.Υ. και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Έντυπο Δήλωσης Ακινησίας Οχήματος

Το έντυπο όπως διατίθεται από την ΓΓΠΣ.

Χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ένα όχημα σε ακινησία και να μην αναλογιστούν τέλη κυκλοφορίας, επιβάρυνση με τεκμήρια κλπ.

Έντυπο Φ – 01 – 12

Το έντυπο όπως διατίθεται από την ΓΓΠΣ.

Έντυπο δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Χρησιμοποιείστε το έντυπο αυτό για την δήλωση εισοδήματος συλλόγων.

Κατατείθεται απευθείας στην Δ.Ο.Υ.