Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Υπηρεσίες
Λογιστικές Υπηρεσίες

Στον βασικό πυρήνα υπηρεσιών βρίσκεται η λογιστική.. Η λογιστική αποτελεί εργαλείο του φορολογικού προγραμματισμού.

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία Συμμετοχής της Επιχείρησής σας σε Διαγωνισμούς Δημοσίου (Ηλεκτρονικούς) & Προμηθειών.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Στον αγώνα χρηματοδότησης μία ιδέας, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι επιλογή κάθε νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Είτε αφορά μεγάλες εταιρείες, είτε αφορά ιδιώτες, η φορολογική πληροφόρηση είναι ακρογωνιαίος λίθος για κάθε οντότητα.

ΑΣΕΠ

Αναλαμβάνουμε να υπολογίσουμε την μοριοδότησή σας, να σας βοηθήσουμε να συλλέξετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκάστοτε προκήρυξη.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία