Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Φορολογικές Υπηρεσίες

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία
Είτε αφορά μεγάλες εταιρείες, είτε αφορά ιδιώτες, η φορολογική πληροφόρηση είναι ακρογωνιαίος λίθος για κάθε οντότητα.

Πάντα με γνώμονα την πρόληψη, η κάθε μας προσπάθεια έχει στόχο τον φορολογικό προγραμματισμό.

φορολογικές υπηρεσίες

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων

∆ιεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων

Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων

Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι

Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία