Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία
Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία Συμμετοχής της Επιχείρησής σας σε Διαγωνισμούς Δημοσίου (Ηλεκτρονικούς) & Προμηθειών.

Αναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής προσφοράς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα) του Υπουργείου και Καταχώρηση των απαραίτητων εγγράφων.

ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δημοσίου

Ενημέρωση (μέσω email) όσων Διαγωνισμών (Προκηρύξεις) σας ενδιαφέρουν

Πλήρης Συμπλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΕΕΠ, TEΥΔ)

Τοποθέτηση / έλεγχος Ψηφιακής Υπογραφής σε Δικαιολογητικά

Υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών
Κατάρτιση Φυσικού Φακέλου προς την Αναθέτουσα Αρχή

Δικαιολογητικά Μειοδότη σε περίπτωση κατακύρωσης

Έλεγχος ανταγωνιστών και εντοπισμός σφαλμάτων

Ενημέρωση για Πρωτογενή Εγκεκριμένα Αιτήματα (Επερχόμενοι διαγωνισμοί)

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία