Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Κύπρου 12

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πρόσφατα άρθρα

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία
Στον αγώνα χρηματοδότησης μία ιδέας, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι επιλογή κάθε νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης.

Βρίσκουμε για εσάς το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, με σκοπό να καθοδηγήσουμε και να καταρτίσουμε την επιχειρησιακή σας πρόταση, με στόχο γρήγορη και πλήρη εκταμίευση του προϋπολογισμού σας.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Μελέτη σχεδιασμού και επιλογή προγράμματος

Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση της Επενδυτικού προγράμματος

Καταγραφή των ΚΑΔ της Εταιρείας για την συνεχή παρακολούθηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της Εταιρείας σας σε αυτά

Πλήρης Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Εταιρείας σας και προτάσεις σε ποια μπορεί να ενταχθεί η Εταιρεία σας

Σύνταξη και υποβάλλει της επενδυτική σας πρόταση, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης

Τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το κάθε πρόγραμμα

Συνεχής παρακολούθηση του κάθε στάδιο υλοποίησης, του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος

Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία