Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης
9 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης

Ο Δήμος Λαρισαίων προκήρυξε διαγωνισμό για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του σε γραφική ύλη, φωτοτυπίες, αναλωσων Η/Υ κλπ.

Ο διαγωνισμός έχει συνολικό ύψος €226.888,12, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι υποβάλοντες προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν ως εγγύηση το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμμβασης για τα προσφερόμενα αγαθά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από την κυρία Μπαμπαλέτσιου. Βρείτε την αναρτημένη περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Αριστείδης Οντούλης

Αριστείδης Οντούλης
Λογιστής

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία