Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα 10.000 Ανέργων
10 Ιουλίου 2019

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα 10.000 Ανέργων

Ξεκινούν σήμερα στις 11:00 οι αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, ενώ όσοι είχαν παλαιότερη έναρξη δραστηριότητας και θέλουν να επιχειρήσουν ξανά, πρέπει να έχουν διακοπή της προηγούμενης δραστηριότητας μέχρι 31/12/2011. Σημαντικό είναι και το σημείο που τονίζει ότι όσοι κάνουν αίτηση και δεν είναι άνεργοι, θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 4/7/2019 και µετά.

Επιδότηση μπορούν να δικαιωθούν ακόμη και όσοι οφείλουν εισφορές που αφορούν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Θα αποκτούν ενημερότητα λόγω της υπαγωγής τους στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και θα παραμένουν ενήμεροι για όσο διάστημα είναι συνεπείς με τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

  • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής,
  • είτε υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο συνολικός αριθμός των 10.000 δυνητικά ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος κατανέμεται ηλικιακά ως εξής:

  • 18-29 ετών: 2.000 άτομα,
  • 30-66 ετών: 8.000 άτομα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος, ενώ το ποσό της επιδότησης θα δοθεί σε τρεις δόσεις. Το συνολικό ποσό της επιδότησης ανάλογα με την νομική μορφή και το ποσοστό συμμετοχής και θα είναι από €8.000 μέχρι €12.000.

Στον Ισολογισμό, είμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση που θέλει να επιδοτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος. Επικοινωνήστε μαζί μας, για ενημέρωση σχετικά με τη δράση και ελάτε να υποβάλουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση.

Αριστείδης Οντούλης

Αριστείδης Οντούλης
Λογιστής

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία