Μαζί μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση σας!

Παπακυριαζή 31

Λάρισα

info@isologismos.eu

Email

Επιστρεπτέα Προκαταβολή Ι & ΙΙ
23 Σεπτεμβρίου 2020

Επιστρεπτέα Προκαταβολή Ι & ΙΙ

Αλλαγές για την επιστρεπτέα προκαταβολή Ι και ΙΙ εισάγουν δύο έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών. Με τα έγγραφα αυτά, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα στα επιμέρους άρθρα που προβλέπουν τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της ενίσχυσης και συγκεκριμένα στην προϋπόθεση που ισχύει για την διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων διευκρινίζεται ότι, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου (για την επιστρεπτέα 1) ή την 1η Ιουνίου 2020 (για την επιστρεπτέα 2), εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Τονίζεται πως για μείωση του ποσοστού 70% της ενίσχυσης, απαιτείται ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς.

Για τους λήπτες της ενίσχυσης που δεν εμπίπτουν σε κάποια ειδική κατηγορία, ισχύει η επιστροφή του ποσού εις ολόκληρο, με χρονικό όμως διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 να παρέχεται ως άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέφει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Η επιστροφή θα γίνει σε 40 μηνιαίες δόσεις κατά τα το επόμενο διάστημα.

Κλείνοντας, επισημαίνεται πως οι αιτήσεις για την επιστεπτέα προκαταβολή 3, θα υποβάλλονται μέχρι τις 28/09/2020, η αρχική ημερομηνία ήταν 21/09/2020.

Αριστείδης Οντούλης

Αριστείδης Οντούλης
Λογιστής Ά τάξης

Σχετικά έγγραφα:

ΓΔΟΥ 94/2.5.2020, ΓΔΟΥ 148/3.7.2020, ΓΔΟΥ 218/15.9.2020, ΓΔΟΥ 219/15.9.2020, ΓΔΟΥ 222/2020

Share:

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο κεντρικό τηλέφωνο της εταιρίας ή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Επικοινωνία